• کنت پولوس کادیکوی به فروش عرضه شد!

    شرکت عمرانی امای سازنده پروژه های کنت پولوس آتاشهیر معمارسینان، کارتال، سنتریوم، نیوپورت، براندیوم آتاشهیر و پولئون اسپرتیو، اینبار با پروژه چشمگیر خود با پروژه" کنت پولوس کادیکوی" در مرکز استانبول ...

  • Hilton İstanbul Kozyatağı Açıldı
  • KentPlus Kadıköy Satışta!