در باره ما

شرکت عمرانی امای در سال 1995 در شهر آنکارا تاسیس شده است. ساختار مشارکت ریشه های مهندسی داشته و دائما موجبات پیگیری سیاستی مدرنگرا، فعال و جسور را برای شرکت تامین کرده است. شرکت در سال 1996 با برنده شدن مناقصه ساخت مسکن برگزار شده از طرف شهرداری بزرگ استانبول، به پروژه های با مرکزیت استانبول مشارکت کرده و در زمینه تعهدات جایگاه خود را گرفته است. سپس پروژهایی مهمی از قبیل مدارس و بیمارستانهای متعلق به سازمان بیمه خدمات اجتماعی، اویاک، وزارت عمران و شهرسازی و وزارت اموزش و پرورش را باتمام رسانده است. بعد از سال 2000 شروع به پروژه های مجتمعات مسکونی سازمان توکی و شهرداری بزرگ استانبول با سیستم قالب تونلی کرده است. شرکت عمرانی امای در پروژه های مسکونی مارک دار با ارقام فروش بالا و ارزش زایی بالا پروژه ها جلب توجه نموده و تاکنون پروژه های کنت پولوس آتاشهیر، کنت پولوس معمارسینان، کنت پولوس کارتال را بمورد اجراء گذاشته و با موفقیت باتمام رسانده و هزاران انسان در منازل با کنسپت "پولوس" آغاز به زندگی کرده اند. شرکت عمرانی امای بهمراه این پروژه ها، به توسعه دادن پروژهای مسکونی ادامه داده و در داخل سال 2010 پروژهای سنتریوم پارک، سنتریوم تاوور کنت پولوس نیوپورت و در سال 2011 براندیوم آتاشهیر و در سال 2013 به پروژه کنت پولوس کادیکوی آغاز کرده است. کنت پولوس سنتریوم، نیوپورت و براندیوم آتاشهر در سال 2013 اتمام یافته و در این پروژه ها زندگی آغاز شده است. شرکت عمرانی امای با اجراء پروژه هایش با بینش "ارائه و مطالبه بالاتر در هر موضوع و هر زمینه زندگی"، با پروژه براندیوم ساخته شده در آتاشهیر بهترین پروژه معماری در چهارمین همایش بین المللی کیفیت اروپا در سال 2011 را کسب کرده است. شرکت عمرانی امای بهمراه پروژه های عمرانی، مجموعه ورزشی پولئون اسپورتیو واقع در داخل کنت پولوس آتاشهیر را اجراء کرده است. مرکز ورزش دارای 6500 مترمربع فضا سرپوشیده بوده و بصورت مدرنترین مرکز ورزشی ترکیه طراحی شده و ظرف مدت کوتاهی هزاران نفر عضو به این مرکز ثبت نام نموده و به حیات سالم و تندرست آغاز کرده اند. علاوه بر همگی اینها شرکت عمرانی امای در زمینه بهداشت و توریسم نیز به فعالیتهایش ادامه داده است. در نتیجه آن یک هتل 5 ستاره دربخش آناطولی استانبول و ساخت کونونشن سنتر و پروژه بیمارستان جدیدی در بخش اروپائی به آغاز به فعالیت کرده است. مجموعه توریستی ساخته شده در بخش اروپائی استانبول با مارک " مرکز کنفرانس و Spa کوزیاطاقی هیلتون استانبول" با 317 اطاق و بالغ بر 2000 مترمربع محوطه اجتماعات خدمات ارائه میدارد. شرکت عمرانی امای در نتیجه فعالیتهای فراوان خود در سال 2008 از ردیف 62 به 100 رکوردار نخست مالیات دهندگان وارد شده و با فخرو غرور آن به سرمایه گزاری در سایر فعالیتهای عمرانی، بهداشتی و توریستی ادامه میدهد.